top of page

©Back2umethod

Wanneer mentale blessures worden behandeld wordt er veelal direct op zoek gegaan naar de
oorsprong van de betreffende blessure. In de meeste gevallen start behandeling met speuren naar
waar en hoe het leed is opgelopen en richt het zich grotendeels op het wegnemen of afzwakken van
de emotie die aan bijvoorbeeld associaties kleven. Veel gehanteerde methodieken zijn op klassieke
leest geschoeid en veelal werken ze.......Maar helaas niet voor iedereen. Deze methoden zijn veelal
ontwikkeld op basis van ‘gemiddelde’ casussen. Verklaarbaar want de hulpvraag bij psychisch leed is
altijd groot geweest wat absoluut maatwerk ‘voor de groep’ lastig maakt. Het komt helaas dus veel
voor dat zij die behandeling hebben ontvangen achteraf nog te maken hebben met restklachten. Met
groot respect voor hen die hebben ontwikkeld en zij die deze methoden hanteren ben ik vele jaren
geleden gestart met het ontwikkelen van methoden waarmee we zonder uitzondering zorg kunnen
dragen voor mentaal maatwerk om cliënten van een 'mentaal maatpak' te voorzien. Het doel was en is
zonder uitzondering mensen terug te brengen naar wie zij ook alweer waren om vervolgens vanuit
deze positie de klachten te adresseren. Primaire zorg voor een stabiel vertrekpunt zorgt voor een
stabiel, duurzaam resultaat.


Omdat ik me uitsluitend bezighoud met maatwerk, word ik met steeds grotere regelmaat benaderd
door mede-specialisten binnen het psychologisch vakgebied die er in sommige casussen zelf niet
uitkomen en om advies vragen, vragen mee te kijken óf verzoeken een casus over te nemen. Ik sta
uiteraard zonder uitzondering open voor collegiale benadering en ben verheugd dat de status van mijn
specialisatie op deze wijze erkent wordt. Helemaal gezien het feit dat ik er om redenen jaren geleden
voor heb gekozen mijn eigen weg te volgen en me niet middels aansluiting bij vakverenigingen of BIG
nummer heb willen binden aan regels en protocollen waarin ik me moeilijk kan vinden. Uiteraard doet
dit niets af aan mijn respect voor mijn vakbroeders, -en zusters. Mijn benadering is gewoon ánders.
Het heeft jaren geduurd voor men de impact van de onderstaande methodiek erkende maar,…...de
aanhouder wint.


De door mij ontwikkelde methodiek staat inmiddels bekend onder ©Back2UMethod.
Middels deze methodiek heb ik inmiddels al vele cliënten mogen en kunnen helpen.
Geüniformeerden, hulpverleners, boardmembers, werknemers en werkgevers, particulieren en
zelfstandigen. Kortom, mensen die zich op persoonlijke of professionele titel meld(d)en.
Hoog tijd dus om de methodiek officieel een naam toe te kennen.


De ©Back2UMethod werkt voor nagenoeg iedereen. In gevallen zorgt het voor een stabiele basis
waardoor specialistische psychische zorg een (veel) grotere positieve impact heeft. In verreweg de
meeste gevallen echter is er na de ©Back2UMethod geen verdere zorg nodig, staat men stevig in
zijn/haar schoenen en vindt men de ergens onderweg verloren balans terug. Deze balans brengt je
terug naar wie je ook alweer was voordat incidenten of life-events de boel mentaal ‘ontwrichtten’.
Met andere woorden, we gaan eerst terug naar jou alvorens we blokkades en mentale blessures
aanvliegen.
Blokkades kunnen hun oorsprong hebben in ‘wat storing op de lijn’ tot mentale blessures als
bijvoorbeeld trauma. Iedere vorm van ontwrichting in het psychisch spectrum kan impact hebben op
ons mentaal welzijn, dus op prestatie, functioneren en productiviteit. Van een beetje tot enorm en
soms zelfs voor het gevoel niet te overzien.


Met de ©Back2UMethod gaan we dus terug naar de basis. Voor zover het kan, gestript van de
mentale last waardoor je ‘uit de baan bent geslingerd’. Dit bereiken we door het hanteren van een
aantal pijlers. Heb je deze pijlers door en kun je ze op je eigen leven en persoon toepassen, dan zul je
merken dat je mentale weerbaarheid in stappen toeneemt en je evenwichtig genoeg raakt om
vervolgens mentale blessures te adresseren.
We gaan de strijd dus niet aan met jou als mentale blessure, we gaan de strijd aan met jou als
evenwichtig mens. Vervolgens gaan we aan de slag met hetgeen je belemmert in je mentale welzijn.
Realistisch, vertrouwd, integer, down to earth en comfortabel.

De strijd aangaan met hetgeen je leven mentaal ontwricht is niet iets waar de meesten juichend aan
beginnen. Het is nogal wat en je zult confrontaties met jezelf aan gaan. Echter, verreweg de meesten
kijken terug op een prettige tijd waarin zij zichzelf weer terug in de rails helpen…..met een beetje hulp.
Niemand kan jouw blokkades voor je oplossen en je tegelijkertijd mentaal sterker maken. Dat moet je
echt zelf doen. Maar dan is het wel zo prettig om iemand achter je te hebben die je ziet, hoort en
respecteert, integer omgaat met waar jij mee kampt en je een methode aanreikt die bij je past.


Kortom, jarenlang onderzoek en ontwikkeling hebben geresulteerd in een methode waarmee we
nagenoeg iedereen van een 'mentaal maatpak' kunnen voorzien.
Mentaal welzijn is op zijn minst één van de meest waardevolle pijlers te noemen welke mede bijdraagt
aan een prettig leven. Van, door omstandigheden even ‘niet lekker in je vel zitten’ tot trauma in
complexe vorm,…..

 

Met ©Back2UMethod zelfverzekerd en mentaal weerbaar de toekomst in.

bottom of page