top of page

Verzuim

Medewerk(st)ers vormen het meest kostbare kapitaal dat een onderneming bezit. Zonder medewerk(st)ers immers geen resultaat. Verzuim echter, kan een enorme spelbreker zijn. Een vervelende situatie in alle opzichten en voor alle betrokkenen.
Een werknemer kan uitvallen omdat hij of zij lichamelijk niet in orde is en er tijd nodig is te herstellen. Of er kan sprake zijn van uitval om psychische redenen.
Wat de reden ook is, verzuim is in alle opzichten een kostbare zaak. Enerzijds voor de werknemer omdat verzuim doorgaans geen keuze is die hij/zij ambieert. Anderzijds voor de werkgever omdat deze zich geconfronteerd ziet met een aantal uitdagingen van uiteenlopende aard. Niet in de laatste plaats op financieel en juridisch vlak. Een uitvallende werknemer kost de werkgever al snel € 200 per dag, los van eventuele omzetderving. 
Verzuim gaat dus gepaard met serieuze kosten en de daarbij behorende zorgen, rechten en verplichtingen. Aandacht besteden aan preventie en het vinden van een passende, verantwoorde en snelle oplossing voor verzuim loont de moeite en bespaart alle partijen veel geld en zorgen.

 

Wij richten ons op preventie en verzuim om mentale redenen.
Verzuim om mentale redenen is in verreweg het grootste aantal gevallen uitstekend op te lossen en zijn er op gebied van zowel preventie als herstel meer mogelijkheden dan velen beseffen.
Waarom werkt onze methode accurater en sneller.
Met het bundelen en combineren van onze expertises Counseling, Coaching en Mediation zijn wij in staat nagenoeg alle gevallen van verzuim, waarvan de redenen op psycho sociaal vlak gezocht dienen te worden, te onderscheppen, te verhelpen danwel substantieel te verkorten. Onze methodiek is uniek en zorgt ervoor dat men verantwoord hersteld in een fractie van de tijd die doorgaans als ‘normaal’ beschouwd wordt. Jarenlange ervaring en investering in het ‘finetunen’ van onze specialismen hebben ons de mogelijkheid gegeven voor gepaste specialistische oplossingen te zorgen.

 

Zo is het bijvoorbeeld zelfs mogelijk verzuimgevallen met burn-out symptomen op te lossen in twee maanden in plaats van de 8 tot 12 maanden die daar doorgaans voor staan. Dat wil zeggen dat men van een 100% verzuim situatie binnen twee maanden weer in het zadel zit en klaar is voor reintegratie. Men zal in eenzelfde situatie niet langer uitvallen en is duurzaam inzetbaar.
Er vinden als resultaat van de sessies, positieve veranderingen plaats in denkpatronen en mechanismen. Hierdoor vindt er verandering in beleving, dynamiek, mindset, en dus ook in gedrag plaats.
Onze cliënt staat zonder uitzondering volledig centraal. Zo werken we vanuit de essentie van de cliënt en maken we gebruik van zijn/haar mogelijkheden en grenzen en niet vanuit de wens en visie van de opdrachtgever. Namelijk; wanneer het goed gaat met cliënt, wordt iedereen in zijn/haar omgeving daar beter van. Richten we ons op de wensen van derden, zal dat in onze visie in alle gevallen averechts werken en zal het gewenste resultaat uitblijven.
We richten ons op zaken die verzuim veroorzaken of dreigen te veroorzaken. Er zijn oneindig veel redenen waarom men kan uitvallen. We geloven niet in een ‘one size fits all’ oplossing. Iedere cliënt kan zonder uitzondering rekenen op een op maat gemaakte oplossing.

Coaching

Met een coachingtraject dat is toegesneden op de persoon of personen in kwestie kan in veel gevallen uitval worden voorkomen of door herstel worden opgelost. Coaching inzetten ter preventie is een uitermate krachtige tool. Het is complementair aan zowel de betreffende persoon of personen als aan eventueel te combineren expertises als Counseling en/of Mediation.

Counseling

Counseling kan deels worden geïnterpreteerd als ‘opschalen’. Wanneer het nodig lijkt een vorm van Counseling in te zetten, is er vaak meer aan de hand dan een tijdelijke ‘setback’. Denk bijvoorbeeld aan Overspanning, Overbelasting of Burnout. Ook bij zaken als intimidatie of pesterij is Counseling een krachtig instrument om zaken vlot te trekken en (weer) tot een comfortabele, werkbare situatie te komen. 

Mediation

Soms is een situatie niet langer verantwoord te noemen omdat er redenen zijn voor mensen elkaar onderling in het vaarwater te zitten. Zelden met opzet, vaak door een samenloop van omstandigheden. Met inzet van Mediation is het mogelijk gezamenlijke belangen boven tafel te krijgen welke als basis dienen voor een (betere) samenwerking of omgang. Mediation biedt mogelijkheden, wanneer alle partijen de situatie daadwerkelijk willen veranderen, zaken te ontdoen van irritaties, misverstanden etc. om tot een oplossing te komen.

Combineren

Er ontstaat door het inzetten en combineren van bovenstaande expertises voor nagenoeg iedere situatie een mogelijkheid problemen op te lossen.
Er zijn individuele oplossingen maar ook op het gebied van teams of groepen zijn er mogelijkheden te over. Denk aan groepssessies of masterclasses.
Kortom, verzuim om psycho sociale redenen is oplosbaar en in een korter tijdsbestek dan men denkt of gewend is. Er is maar één voorwaarde waar men aan dient te voldoen en dat is dat men het wel zelf moet wíllen.
Zonder uitzondering werken wij onder beroepscode. Onze werkwijze is gestoeld op integriteit, loyaliteit en vertrouwen. Informatie van of over onze cliënt wordt niet met derden gedeeld zonder nadrukkelijke toestemming of verzoek van cliënt zelf.
Een traject is gebaseerd op 8 sessies á 2 uur.
Wanneer de mogelijkheid er is en het bedrijf van de opdrachtgever beschikt over spreekruimten, geven we er de voorkeur aan de cliënt op de bedrijfslocatie uit te nodigen. Dit dient een aantal doelen waaronder het voordeel dat de drempel die niet zelden ontstaat bij reintegratie vermindert en vaak zelfs geheel verdwijnt.

bottom of page