top of page

Mediation

Mediation is een methodiek waarbij twee of meer partijen die met elkaar in conflict zijn geraakt de gelegenheid wordt geboden (weer) constructief met elkaar in gesprek te komen.

Dit, met het doel tot oplossingen te komen zonder tussenkomst van een derde dwingende partij als bijvoorbeeld een rechter.

De mediator is hierbij de procesbegeleider, is neutraal en staat tussen de partijen.

Onder begeleiding van de mediator komen partijen van standpunten naar gezamenlijke belangen. U zult zich te allen tijde gehoord en gerespecteerd voelen met behoud van uw autonomiteit.

De mediator stuurt de gesprekken en onderhandelingen en maakt gebruik van diverse interventie technieken wanneer bijvoorbeeld de manier van communiceren van partijen ertoe leidt dat het komen tot een gewenst resultaat verstoort raakt.

Over het algemeen kan er gezegd worden dat er na rechtsgang vaak geen sprake meer is van een prettige of werkbare relatie tussen partijen. Deze is immers flink verstoord. Wanneer partijen samen tot oplossingen komen door mediation, is de kans op een behouden relatie vele malen groter.

Een juridische weg naar het oplossen van een conflict is vaak tijdrovend en kostbaar.

Mediation daarentegen kan op korte termijn productief zijn en is veel minder kostbaar.

Ook mediation heeft te maken met een aantal juridische aspecten. Deze worden echter te allen tijde bewaakt door de mediator.

Er wordt voor de mediation start een mediationovereenkomst opgesteld door de mediator. Deze dient voorafgaand te worden ondertekend door alle partijen daar hier o.a. de geheimhouding wordt omschreven.

De uiteindelijke afspraken en uitkomst van de onderhandelingen worden door de mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een rechtsgeldig document.

wanneer is mediation geschikt

In veel gevallen is mediation een uitstekend geschikte manier om conflictueuze situaties tussen partijen op te lossen. Of deze partijen nu bestaan uit particulieren, binnen het bedrijfsleven of overheid en alle denkbare combinaties hierin.

U wilt een geschil oplossen tussen u en partij(en) zonder tussenkomst van de rechter.

U wenst geen kostbare, over het algemeen langdurige juridische procedure.

Wellicht is het voor u van belang dat de relatie tussen u en partij(en) in stand blijft of verbetert. Misschien hebben u en de partij(en) elkaar simpelweg nog nodig op zakelijk of privé vlak. Kortom, er zijn talloze redenen te bedenken waarom u voor mediation zou willen kiezen.

Wat is er nodig om een mediation te starten;

Misschien wel het belangrijkste is dat alle partijen gewillig dienen te zijn naar oplossingen te zoeken middels mediation. Wilt u dat wel, maar de andere partij(en) absoluut niet, kan er geen sprake zijn van mediation.

Partijen moeten zelf kunnen beslissen of zij akkoord gaan met afspraken. Er moet dus sprake zijn van beslissingsbevoegdheid (mandaat).

Voorts mag er geen sprake zijn van een gelijktijdige andere wijze van conflictoplossing. Dat zou een mediation in de weg staan. Er moet dus sprake zijn van de mogelijkheid van een staakt het vuren.

 

Mocht u twijfelen aan het feit of de situatie waarin u zich bevind wel of niet geschikt is voor mediation, voel u vooral welkom vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Wanneer is mediation geschikt?
bottom of page