top of page

Counseling

Wat is Counseling en is het wat voor mij, mijn bedrijf of instantie?

Counseling kan in een notendop worden omschreven als laagdrempelige (emotionele of psychosociale) hulpverlening.

In ons geval in de breedste zin van het woord. Op zowel zakelijk als privé gebied bieden wij u onze expertise bij het oplossen en hanteren van problemen; benutten van ongebruikte mogelijkheden; vinden van antwoorden op vragen en ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

Met problemen hebben we allemaal wel eens te maken. Vaak los je het zelf op, soms met behulp van vrienden, familie of collega's. Er zijn echter ook situaties waarbij professionele ondersteuning wenselijk is.

Het oplossen van problemen is niet altijd even makkelijk. Soms loop je zo vast dat je het overzicht kwijt dreigt te raken. Dat geeft obstakels privé en op het werk. Counseling is erop gericht binnen een overzichtelijk aantal sessies tot oplossingen te komen. Of dat nu gerelateerd is aan uw werk of opleiding, in uw relatie of in uw ontwikkeling.

Counseling kan een goede oplossing zijn voor uzelf, voor uw medewerk(st)ers of in uw relatie met anderen.

Het aantal sessies dat er nodig is verschilt van persoon tot persoon en van kwestie tot kwestie. Het aantal sessies wordt altijd in overleg met u bepaald. Weten waar u aan toe bent is immers al onderdeel van de basis van de oplossing. Een sessie duurt in de regel anderhalf tot twee uur.

De ene keer zult u zichzelf herkennen, een andere keer zult u zich wellicht geconfronteerd met uzelf voelen.

Iedere stap is er één. U bent in capabele handen. U kunt een counseling uiteraard zelf afbreken wanneer u vind dat het nodig is. U komt zelf tot conclusies en oplossingen. Wij begeleiden u hierbij en geven sturing aan het proces, respecteren uw visie en mening en gaan daar integer en op absoluut vertrouwelijke wijze mee om. We zijn van mening dat u niets heeft aan onze sympathie alleen maar ook aan empathie en absolute acceptatie van uw gevoelens. U kunt rekenen op hantering van onze ethische code. Niets van wat met u wordt besproken zal met derden worden gedeeld. Met andere woorden, respect en vertrouwen is waarop wij bouwen en waarop u kunt rekenen.

Counseling kan een individueel traject zijn, maar u kunt ons tevens inschakelen voor counseling met twee of meer personen. Denk bijvoorbeeld aan relatiecounseling, team counseling of counseling voor/met kinderen.

Uw autonomiteit waarborgen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Voor iedere oplossing is eigenwaarde het vertrekpunt. Komt u daarin naar uw gevoel tekort, dan helpen we u dat eerst te vinden en te onderhouden..

Werk & Opleiding

Hieronder een aantal voorbeelden waarmee we in de praktijk te maken krijgen. Misschien herkent u zichzelf erin. Mocht uw kwestie een volledig andere zijn, schroom niet ons dit voor te leggen. Iedere kwestie is een uitdaging en we zijn pas tevreden als u dat bent.

 

 • Vastlopen in het werk of opleiding door omstandigheden

 • Niet het gevoel hebben in het team of de groep te passen

 • Het uitblijven van prestatie/gewenst resultaat

 • Gepest worden op het werk of school

 • Vermeden worden, systematisch of regelmatig

 • Het gevoel hebben boven uw kunnen te moeten presteren

 • Promotie blijft uit

 • Onenigheid of ruzie

 • Gemis van zelfverzekerdheid

 • Integriteitsproblemen

 • (Sexuele) Intimidatie

 • etc, etc

Op veel scholen, opleidingsinstituten, bedrijven of instanties kunt u met vraagstukken of problemen terecht bij mensen die ervoor zijn aangesteld u te helpen of bij te staan. Soms is dit niet voldoende of is de situatie te complex. Misschien heeft u twijfels over de integriteit of liggen zaken zo gevoelig dat u uw issues niet met het bedrijf, school of instantie wilt bespreken en liever een counselor inschakelt.

Vaak wil een werkgever hier graag aan meewerken want wanneer u zich niet prettig voelt zal dat uw functioneren in de weg staan. Daarom gebeurt het tevens dat bedrijven, scholen, opleidingsinstituten en instanties ons inschakelen om haar werkne(e)m(st)ers, medewerk(st)ers, studenten, scholieren of teams bij te staan en te helpen.

Werk & Opleiding

Zakelijk

Bedrijven en instanties hebben met mensen te maken. Waar mensen werken, met of voor elkaar, ontstaan er ook wel eens minder gewenste situaties. Dat hoeft niet altijd nadelig te zijn, maar in het slechtste geval kan het bedrijf of de instantie schade lijden. Financieel of anderzijds.

Waarmee kan Abma, Counseling & Mediation bedrijf of instantie van dienst zijn?

Wanneer er sprake is van;

 • stagnatie prestaties van medewerk(st)ers

 • conflictueuze situaties tussen twee of meer personen

 • re-integratie gerelateerde situaties

 • stress

 • uitval door ziekte/stress

 • hiërarchische problemen

 • overspannenheid

 • (dreigende) burn-out

 • algehele persoonsgebonden problematiek

 • promotie/prestatiebegeleiding

 • uitblijven van inzet

 • problemen met ontwikkeling

 • etc., etc.

Voor nagenoeg iedere arbeid gerelateerde kwestie is een tailor made oplossing.

Er zijn uiteraard meerdere manieren denkbaar om (probleem)situaties tegemoet te treden.

Neem, voordat u andere langdurige, soms zeer kostbare stappen overweegt eerst contact met ons op voor informatie of een vrijblijvend gesprek. Veelal is het mogelijk snel en doeltreffend tot oplossingen te komen. Met respect en integriteit als basisvoorwaarde.

Zakelijk
bottom of page